AI përd. em. libr.

Table of Contents

kuptimi

përd. em. libr. Përdoret në vend të emrit të përveçëm të një njeriu të shquar (shkruhet zakonisht me shkronjë të madhe) ose të emrit të të dashurit në veprat letrare.

 

Tags: