AI përem. dëft. bised.

Table of Contents

kuptimi

Përdoret para një emri të gjinisë mashkullore në numrin njëjës për të përforcuar një tipar a një vlerësim ose për të shprehur mospërfillje a përçmim.

shembuj

  • Ai farë djali.
  • Gjithë ai popull.
  • Atë pak miell.

tjera