AI përem. dëft. libr.

Table of Contents

kuptimi

Përdoret në vend të një emri të gjinisë mashkullore në numrin njëjës për të mos u përsëritur emri.

shembuj

  • Në atë mes.
  • Që ç’ke me të.
  • Java shtatë ai tetë.
  • I kam hipur atij kali.

tjera