AI përem. dëft.

Table of Contents

kuptimi

 1. Tregon një frymor a një send (të shënuar nga një emër i gjinisë mashkullore), që ndodhet më larg folësit se një frymor a një send tjetër i njëjtë; zëvendëson një emër të gjinisë mashkullore në numrin njëjës, që është përmendur më parë se një tjetër; kund. ky.
 2. Tregon njërin prej dy frymorëve ose sendeve (të shënuar nga emra të gjinisë mashkullore), që krahasohen, përqasen a kundërvihen; kund. ky.
 3. Përdoret me një emër për të përcaktuar më mirë kohën, që shënohet nga emri ose që është përmendur më parë.
 4. Përdoret para një fjalie të varur, e cila përcakton frymorin a sendin që tregon përemri (të shënuar nga një emër i gjinisë mashkullore), ose para një fjalie kryefjalore, e cila përcakton frymorin a sendin, që zëvendëson përemri (me kuptimin «kushdo», «kush»).

shembuj

sipas kuptimit 1
 • Ai atje.
 • Ja ai.
 • Po (gjithë) ai i njëjti njeri.
 • Ai djalë (libër).
 • Jo ky këtu, po ai atje.
sipas kuptimit 2
 • Në këtë ose në atë lëmë.
 • Nga ky ose nga ai kënd vështrimi.
sipas kuptimit 3
 • Atë vit (mot).
 • Atë dimër.
 • Atë mëngjes.
 • Në atë çast.
sipas kuptimit 4
 • Ai që bie për atdheun mbetet i paharruar.

fjalë të urta

 • Ai që s’ka kokë, ka këmbë.

tjera