AI përem. vetor.

Table of Contents

kuptimi

Tregon një frymor a një send (të shënuar nga një emër i gjinisë mashkullore), për të cilin bëhet fjalë, por që nuk është i pranishëm; zëvendëson një emër të gjinisë mashkullore (në numrin njëjës), që është përmendur pak më parë ose që do të përmendet më pas.

shembuj

  • Ai dhe ajo.
  • Ai vetë pikërisht ai.
  • Atij i takon.
  • Dola me të.
  • I dola përpara.

tjera