AN m.

Table of Contents

sqarimi

Vendi ku lidhen eshtrat.

shembuj

  • Ani i dorës.
  • An i këmbës

sinonime