ANKAND m.

Table of Contents

kuptimi

Hapësira e caktua tregtare në të cilën veprojnë oferta dhe kërkesa të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në përcaktimin e çmimit të një produkti ose shërbimi.

shembuj

  • Shet (blen) në ankand.
  • Nxjerr (vë) në ankand.
  • Ankandi fillon ora njëzetë.
  • Mori pjesë në një ankand.

tjera