AQ pakuf.

Table of Contents

kuptimi

  1. Përdoret pranë një emri me kuptimin «shumë» ose për të treguar një sasi të njohur që më parë (kur sendet që shënohen nga emri janë larg nesh në hapësirë e në kohë).
  2. Përdoret pranë një emri me kuptimin «pak» për të treguar një sasi a masë me të vogël nga ajo që duket a që pritet.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Aq e aq njerëz.
  • Aq ara e livadhe.
  • Me aq kujdes.
sipas kuptimit 2
  • Aq shpirt ka.
  • Aq fuqi pati.
  • Aq zë kishte.
  • Aq gjë e di.

sinonime