AQ pj.

Table of Contents

kuptimi

 1. Përdoret në fund të fjalive për të përmbyllur mendimin ose për të treguar mbarimin e diçkaje, me kuptimin «jo me shumë, s’ka ç’kërkohet më tepër, nuk shkon me tutje».
 2. përdoret si tog lidhëzor për të lidhur dy fjali me marrëdhënie shkak-rrjedhim;
 3. përdoret si tog lidhëzor për të lidhur fjalinë e varur, që tregon një sasi, masë, shkallë etj. Aq e kaq në një sasi ose masë të caktuar, të njohur. Aq më tepër (që, se…) përdoret si tog lidhëzor me kuptimin «sidomos sepse, për më tepër».
 4. fj. ndërm. përdoret për të treguar se përveç atyre që u përmendën ka edhe të tjera, se ajo që u tha duhet shtuar e plotësuar.

shembuj

sipas kuptimit 1
 • Buzëqeshi dhe aq.
 • Një ditë e aq. 
sipas kuptimit 3
 • Aq më shumë.
 • Jo vetëm aq
sipas kuptimit 4
 • Aq me bën! nuk çaj kokën, nuk pyes.
 • Aq (kaq) dua! këtë pres, kjo me duhej për të vepruar pastaj si di vetë.
 • Aq qe! ajo u desh, vetëm ajo sikur pritej.
 • Aq (kaq) e pati! zakon. iron. mori fund.
 • U bë edhe (një herë) aq (kaq);

sinonime

Tags: