AS lidh.

Table of Contents

kuptimi

 1. Përdoret në fjalitë mohuese, e përsëritur para gjymtyrëve homogjene ose para fjalive të bashkërenditura.
 2. Përdoret para gjymtyrës së fundit, homogjene me gjymtyrët e mëparshme të së njëjtës fjali mohuese.
 3. Përdoret e përsëritur para gjymtyrëve të një fjalie, në të cilën zakonisht folja me mohimin nënkuptohet.
 4. Përdoret në një varg togjesh të qëndrueshme frazeologjike me vlerë mohuese.

shembuj

sipas kuptimit 1
 • As ujë, as bukë.
 • As e njoh, as e di.
 • As me hahet, as me pihet.
 • As jap, as marr.
 • As vrenjtet, as kthjellohet.
sipas kuptimit 2
 • Nuk e takova të vëllanë, as të nipin.
 • Nuk e lexova librin, as hyrjen.
sipas kuptimit 3
 • As po, as jo.
 • As mirë, as keq.
 • As sot, as mot.
 • As unë, as ti.
 • As andej, as këtej.
 • As grihet, as tërhiqet.
sipas kuptimit 4
 • As të ngroh, as të ftoh.
 • As mish, as peshk.
 • As nam, as nishan.
 • As në qiell, as në tokë.
 • As turbullon, as kthjellon.

Tjera

ose … ose

edhe … edhe

siashtu dhe

 

 

Tags: