AS m.

Table of Contents

Kuptimi

  1. Letër loje, e para në ngjyrën e vet, që ka vetëm një shenjë në mes, njëshi.
  2. edhe ~Ë, ~ËT fig. Njeri i shquar, me aftësi të veçanta në një fushë të caktuar.

Shembuj

sipas kuptimit 1
  • Asi spathi (kupë).
  • Hedh asin. Man me as.
  • Më doli asi fitova, më eci.
sipas kuptimit 2
  • As i biznesit.
  • As i skuadrës së futbollit.
  • As i kinematografisë.
  • As i aviacionit.

Tjera