AT m.

Table of Contents

kuptimi

Kalë shale.

shembuj

  • At i zi (i kuq).
  • Shaloj atin.
  • I hipi atit.

sinonime

antonime