CR kim.

Table of Contents

kuptimi

Simboli kimik për krom.