GOOGLE DRIVE shërb.

Table of Contents

kuptimi

Shërbim në internet i cili ofrohet nga korporata amerikane Alfabet Inc. në serinë e shërbimeve në markën Google. Ky shërbim mundëson ruajtjen dhe përpunimin e dokumenteve në hapësirat e serverëve të korporatës si dhe ndërveprim me të tjerët.

nyja elektronike

drive.googlecom

tjera