I kim.

Table of Contents

kuptimi

Simboli kimik për jod.