Kohët e zgjedhimit të foljeve në gjuhën shqipe

Së fundi përditësuar më Nëntor 06, 2018

sqarim

Folojet në gjuhën shqipe zgjedhohen në tetë (8) kohë të cilat mund të bashkohen në tri grupe kryesore: koha e shkuar, koha e tashme dhe koha e ardhme..

Kohët e foljeve në gjuhën shqipe

koha e shkuarkoha e tashmekoha e ardhme
e shkuar e pakryere tashmee ardhme
e shkuar e kryer e thjeshtëe ardhme e përparme
e shkuar e kryere ardhme e së shkuarës
e shkuar më se e kryere ardhme e përparme e së shkuarës
e shkuar e kryer e tejshkuar

shembuj

Foljakam
Koha e shkuar 
Koha e pakryerunë kisha
Koha e kryer e thjeshtëunë pata
Koha e kryerunë kam pasur
Koha më se e kryerunë kisha pasur
Koha e kryer e tejshkuarunë pata pasur
Koha e tashme 
Koha e tashmeunë kam
Koha e ardhme 
Koha e ardhmeunë do të kem
Koha e ardhme e përparme:unë do të kem pasur
Koha e ardhme e së shkuarës:unë do të kisha
Koha e e ardhme e përparme e së shkuarës:unë do të kisha pasur

 

artikuj të ngjashtëm

 

lidhje të jashtme