KOMPJUTER m.

Table of Contents

kuptimi

Mjet elektronik, i pajisur me program të posaçëm logjistik, që kryen në mënyrë automatike veprime informative.

Shembuj

  • Dizajn për komjuter
  • Programi kompjuterik.
  • Ekrani i kompjuterit.
  • Salla e kompjuterëve.

tjera