Mënyrat e zgjedhimit të foljeve në gjuhën shqipe

Së fundi përditësuar më Nëntor 06, 2018

sqarim

Në gjuhën shqipe foljet zgjedhohen në gjashtë mënyra: mënyra dëftore, mënyra lidhore, mënyra kushtore, mënyra habitore, mënyra dëshirore dhe mënyra urdhërore.

shih edhe