REKLAMOJ

Table of Contents

kuptimi

sport. Kërkoj të quhet e pavlefshme një ndeshje, për shkak se nuk është zhvilluar sipas rregullave.

shembuj

  • Reklamoj ndeshjen.
  • Reklamoj sjelljen në ndeshje.
  • Reklamoi referimin e ndeshjes.
Tags: