REKLAMOJ

Table of Contents

kuptimi

kal.

  1. I bëj reklamë një malli, një shfaqjeje etj., paraqit cilësitë ose vlerat e një malli, të një shfaqjeje etj. për të tërhequr sa më shumë blerës a shikues; paraqit në një reklamë.
  2. keq. Lëvdoj me të madhe dikë a diçka për ta bërë sa më të njohur, duke i rritur vlerën para syve të botës.

shembuj

sipas kuptimit 1

  • Reklamoj faqen e internetit.
  • Reklamojnë mallin (librat).
  • Reklamojnë filmat.
  • Reklamojnë modën.

sipas kuptimit 2

  • Reklamon veturën.
  • Reklamon rrobat.