REKLAMUES m. treg.

Table of Contents

kuptimi

m. treg. Ai që paraqit një reklamim për një mall, i cili nuk i ka cilësitë e nevojshme ose nuk i plotëson kërkesat.

shembuj

  • Reklamuesi i mallit.
  • Reklamues i shërbimeve publike.

sinonime