REKLAMUES

Table of Contents

kuptimi

m.

1. Ai që i bën reklamë një malli, një shfaqjeje etj.
2. keq. Ai që përpiqet të bëjë sa me të njohur dikë a diçka për t’i rritur vlerën para syve të botës.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Reklamues i suksesshëm i shërbimeve.
  • Reklamues i produkteve në internet (elektronike).
sipas kuptimit 2
  • Reklamues i zellshëm. Reklamues i kapitalizmit. Luan rolin e reklamuesit.