REPUBLIKË f. bised.

Table of Contents

kuptimi

Lloj kapeleje burrash, në trajtë të rrumbullakët, me majë të shtypur dhe me strehë rreth e përqark paksa të ngritur.

shembuj

  • Republikë e re (e vjetër).
  • Mbaj republikë.
  • Vë (heq) republikën.
Tags: