REPUBLIKË f.

Table of Contents

kuptimi

 1. Formë e qeverisjes, në të cilën organet e larta të pushtetit dhe kryetari i shtetit, që përfaqësojnë interesat e klasës në fuqi, janë të zgjedhshëm për një afat të caktuar.  Republikë demokratike borgjeze formë e sundimit politik të borgjezisë, në të cilën diktatura e saj ushtrohet nëpërmjet organeve të zgjedhura, që vetëm në dukje përfaqësojnë interesat e popullit.
 2. Vend që ka këtë formë shtetërore.

shembuj

sipas kuptimit 1
 • Republikë popullore.
 • Republikë demokratike popullore.
sipas kuptimit 2
 • Republikë skllavopronare (aristokratike).
 • Republikë parlamentare.
 • Organet e republikës.
 • Kushtetuta e republikës.
 • Shpallja e republikës.
sipas kuptimit 3
 • Republika të bashkuara (të federuara).
 • Stema e republikës.
 • Flamuri i republikës.
 • Kufijtë e republikës.
 • Kryetari (presidenti) i republikës.