SHËRBYES m. infor.

Table of Contents

 

definimi

Kompjuter ose program kompjuteri cili udhëheqë qasjen tek një burim ose shërbim i centralizuar  në rrjet.

tjera