TASTIERË f. tek.

Table of Contents

kuptimi

Tërësia e tasteve të një aparati a të një pajisjeje elektronike; tërësia e tasteve në një makinë shtypi a tipografike.

shembuj

  • Tastiera e kompjuterit.
  • Tastiera e celularit.
  • Tastiera e linotipit.