marketing

m. tërësi aktivitetesh, të paradefinuara, të ndërmarrjes për të krijuar dhe shpërndarë vlerë për veten dhe palët tjera sinonime tregtim marketing në internet marketing tradicional tjera reklamë markë çmim vend produkt shërbim menaxhim treg segmentim i tregut