burrë

1. Njeri i gjinisë mashkullore; njeri mashkull në moshë të pjekur. 2. Njeri mashkull i martuar kundrejt gruas së vet, bashkëshort i një gruaje, i shoqi. 3. Njeri i fortë, trim, i besës e fisnik. 4. Njeri i shquar në veprimtarinë shtetërore e shoqërore ose që udhëheq e drejton, personalitet. 5. përd. mb. Trim, fisnik,…