reklamim

1. Reprimi sipas kuptimeve të foljeve reklamoj , reklamohet 2. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve reklamoj, reklamohet. shembuj sipas kuptimit 1 Reklamimi i mallrave (i prodhimeve, i librave). Reklamimi i shfaqjeve (i filmave). Reklamimi i një politike. sipas kuptimit 2 Reklamime për mallrat. Reklamimi i ndeshjes. Bëj (paraqit) një reklamim. Nuk ka pasur…