internet

rrjet global i kompjuterëve i cili ofron informacione të ndryshme dhe mundësi komunikimi, i përbërë nga rrjete të ndërlidhura të cilët funksionojnë përmes protokolleve të standardizuar;

emër i gjinisë mashkullore; shquar interneti; vetëm në njëjës

shembuj

  • Përdorimi i internetit.
  • A ke qasje në internet.
  • Duhet të jeni i kyçur në internet.

tjera