kalorësit e vuajtur

Libër me poezi nga autori Skender Mustafi, botuar në vitin 1999 nga Shtëpia Botuese LumaTetovë.

Libri ka 65 poezi të shpërndara në tri tërësi:

  1. Këngë për ty 
  2. Mbi mugëtirën e të gjithëve
  3. Vargjet e nocionit të metamorfozës