kamatari

të dhënët hua me kamatë.; emër i gjinisë femërore

  • Shembull:
  • Kamataria është e ndaluar sipas besimit islam.
  • Ai po merrej me kamatari.
  • Shteti është përfshirë nga kamataria.