kompjuter

mjet elektronik, i pajisur me program të posaçëm logjistik, që kryen në mënyrë automatike veprime informative.

emër i gjinisë mashkullore; shquar kompjuteri, shumës kompjuterët

  • Shembuj:
    • Dizajn për kompjuter
    • Programi kompjuterik.
    • Ekrani i kompjuterit.
    • Salla e kompjuterëve.

tjera