Mjekësia ligjore

degë e mjekësisë, e cilat merret me studimin e me zgjidhjen e çështjeve mjekësore (si p.sh. shkaku që ka sjellë vdekjen e dikujt, dëmtimet trupore etj.) që dalin në praktikën hetimore e gjyqësore.