Mjekësia popullore

tërësia e mjeteve dhe e mënyrave që janë përdorur brez pas brezi nga populli për mjekimin e parandalimin e sëmundjeve dhe që përbëjnë kurdoherë një përvojë shumë të vlefshme.

shembuj

  • Mjekësia popullore shqiptare
  • Mjekësia popullore arabe
  • Mjekësia popullore kineze