PHP

gjuhë programuese dhe skriptuese për të krijuar faqe interaktive dhe dinamike interneti.

PHP është një gjuhë programuese nga ana e serverit. Kur një përdorues kërkon një faqe në internet që përmban kodin PHP, kodi përpunohet nga moduli PHP i instaluar në atë server.

Para-procesori PHP pastaj gjeneron dalje HTML që do të shfaqet në ekranin e shfletuesit të përdoruesit.

Shembull i një kodi të thjeshtë PHP:

<?php
  echo "Përshëndetje, Sqaruesi!";
?>