reklamim

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve reklamoj, reklamohet

2. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve reklamoj, reklamohet.

shembuj

sipas kuptimit 1

  • Reklamimi i mallrave (i prodhimeve, i librave).
  • Reklamimi i shfaqjeve (i filmave).
  • Reklamimi i një politike.

sipas kuptimit 2

  • Reklamime për mallrat.
  • Reklamimi i ndeshjes.
  • Bëj (paraqit) një reklamim.
  • Nuk ka pasur asnjë reklamim.

tjera