7 articles Sqaruesi

Kategori e termeve të ndryshme të cilat për momentin nuk janë lidhur me asnjë kategori.

4P të marketingut

Katër funksione kryesore të marketingut. P, akronim i shkronjave të para të të katër funksioneve të marketingut të cialt në gjuhën angleze fillojnë me shkronjën P. Katër funksionet kryesore të marketingut, ose 4P, janë: produkti, çmimi, promocioni, vendi (shpërndarja). tjera marketingu marketingu tradicional marketingu elektronik

Kohët e zgjedhimit të foljeve në gjuhën shqipe

Folojet në gjuhën shqipe zgjedhohen në dhjetë (10) kohë të cilat mund të bashkohen në tri grupe kryesore: koha e shkuar, koha e tashme dhe koha e ardhme.. shembuj Folja kam Koha e shkuar   Koha e pakryer unë kisha Koha e kryer e thjeshtë unë pata Koha e kryer unë kam pasur Koha më se e kryer unë kisha pasur Koha e kryer e tejshkuar unë…