Shqipëria

shtet në juglindje të Evropës i cili  kufizohet me shtetet: KosovëMaqedoni, Mal i Zi, dhe Greqi. Si shtet i pavarur është shpallur më 28 nëntor, 1912. Për kryeqytet ka qyteti e Tiranës. Ka një shtrirje teritoriale prej 28,748 km2

kryeqyteti