AFROJ fig.

Table of Contents

kuptimi

  1. I lidh ngushtë njërin me tjetrin, i bëj të afërt; pakësoj ndryshimet, zvogëloj dallimet që e ndajnë njërin prej tjetrit.
  2. E tërheq dikë për t’u miqësuar, e bëj për vete; miqësoj; e bëj dikë me të afërt për një qëllim të caktuar, e fut në rrethin e ngushtë.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Afrojmë fshatin me qytetin.
  • Afrojmë shkollën me jetën (shkencën me prodhimin). 
sipas kuptimit 2
  • Afroj me fjalë të mira.
  • Ushtria i afroi me shumë.

antonime