AFRUES m. em.

Table of Contents

kuptimi

Punëtor i caktuar, që merret me afrimin e lëndës së parë a të prodhimit pranë vendit të punës ose të përpunimit.

shembuj

  • Afruesi i qymyrit (i trupave).

antonime

lakimi i emrit

Rasa njëjës shumës
Emërore afrues-i afrues-it
Gjinore afrues-it afrues-ve
Dhanore afrues-it afrues-ve
Kallëzore afrues-in afrues-it
Thirrore o afrues o afrues
Rrjedhore afrues-it afrues-ve