AFRUESHMËRI f. libr.

Table of Contents

kuptimi

Vetia e atij që është i afrueshëm, të qenët i afrueshëm.

shembuj

  • Tregon afrueshmëri.
  • Shfaqë afrueshmëri.

sinonime

antonime