AFSHËT mb.

Table of Contents

kuptimi

Që lëshon afsh; me afsh.

shembuj

Erë e afshët.

Tags: