AG fig. poet.

Table of Contents

shih AGIM,~I 3.

kuptimi

  • * Agu i syrit – bebja e syrit; pikë e bardhë, që del në sy. I kanë vënë ag sytë
  1. i kanë vënë perde sytë, i vishen sytë;
  2. fig. nuk i sheh qartë punët, nuk i kupton drejt gjërat; është verbuar.