LR kim.

Table of Contents

kuptimi

Simboli kimik për lavrencium. (lawrencium)