PayPal

shërbim në internet i cili u mundëson përdoruesve transferimin e të hollave pa mos shpërndarë të dhënat financiare me pranuesin. PayPal është themeluar nga ndërmarrja me të njëjtin emër.

nyja